• 23/10/2023
  • Admin
  • Mục: Tài liệu kỹ thuật

Đánh giá hiệu quả của vắc xin lở mồm long móng Type O

Bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã xuất hiện ở Việt Nam được hơn 100 năm, phân tích dịch tễ dịch bệnh từ năm 2006 - 2016 cho thấy : Trung bình 2 - 3 năm lại xuất hiện một đợt dịch gây thiệt hại lớn về hinh tế của người chăn nuôi và ngân sách nhà nước.

Nội dung cùng chủ đề