• Tonisity Px

    Tonisity Px

    Tonisity Px™ là thức ăn bổ sung cho tất cả các nhóm lợn từ ngày 2 của cuộc đời.

    - Trộn 15g (1 muỗng 15g)Tonisity Px (Px) với  500ml nước sạch để tạo dung dịch 3%Tonisity Px. Để có kết quả tốt nhất, thêm bột Tonisity Px vào nước và quấy cho tới khi tan hoàn toàn. Sử dụng Tonisity Px tươi mới hàng ngày và sử dụng dụng cụ cho ăn sạch sẽ.