• Avac ND - HB1

  Avac ND - HB1

  Newcastle chủng Hitchner B1

  - Avac ND – HB1 là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Hitchner B1 trên trứng gà SPF...

 • Avac ND - Clone Entero

  Avac ND - Clone Entero

  Newcastle chủng Enterotropic LaSota Clone

  - Avac ND – Clone Entero là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng hướng đường tiêu hóa có nguồn gốc từ chủng Lasota (chủng Enterotropic Lasota Clone) trên trứng gà SPF

 • AVAC Leptospira

  AVAC Leptospira

  AVAC Leptospira

  AVAC Leptospira

 • Avac IB-NeBro

  Avac IB-NeBro

  Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm chủng hướng thận

  - Avac IB-NeBro là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Viêm phế quản truyền nhiễm ở gà (IB) chủng NeBro trên trứng gà SPF. Virus vắc xin chủng NeBro thuộc chủng hướng thận giúp gà phòng chống bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm.

 • Avac CFS Live

  Avac CFS Live

  Vắc xin nhược độc đông khô phòng bệnh dịch tả lợn

  - Avac CFS Live là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus dịch tả lợn chủng C trên môi trường nuôi cấy tế bào dòng PK-15. Vắc xin Avac CFS Live có tính an toàn và kích thích đáp ứng miễn dịch bảo hộ giúp đàn lợn chống lại bệnh Dịch tả lợn.

 • Avac Circo ReE

  Avac Circo ReE

  Vắc xin phòng Hội chứng còi cọc cho lợn sau cai sữa

  - Vắc xin Avac Circo ReE là loại vắc xin được sản xuất theo công nghệ tái tổ hợp, kháng nguyên vắc xin là protein tinh khiết chứa capsid vỏ, có vai trò quan trọng nhất trong kích thích đáp ứng miễn dịch của lợn. Vắc xin Avac Circo ReE có tính an toàn, khả năng bảo hộ cao và kích thích đáp ứng miễn dịch tối đa.

 • Avac Fowl Cholera K

  Avac Fowl Cholera K

  Phòng bệnh tụ huyết trùng gia cầm

  - Vắc xin Avac Fowl Cholera K là vắc xin vô hoạt có bổ trợ keo phèn, chứa vi khuẩn Pasteurella aviseptica,  serotype A  phòng bệnh tụ huyết trùng cho gia cầm khỏe mạnh.

 • AVAC PRRS LIVE

  AVAC PRRS LIVE

  Phòng bệnh hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp của lợn

  - Avac PRRS Live là vaccine nhược độc đông khô sản xuất từ virus PRRS chủng Bắc Mỹ nuôi cấy trên tế bào Marc – 145

 • Avac ND - M

  Avac ND - M

  Vaccin phòng bệnh Newcastle chủng Mukteshwar

  - Avac ND - M là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Mukteshwar trên trứng gà SPF

 • Avac ND-IB Live

  Avac ND-IB Live

  VẮC XIN NHỊ GIÁ NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ (Phòng bệnh Newcastle và Viêm phế quản truyền nhiễm)

  - Avac ND-IB Live là vắc xin nhị giá nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Newcastle chủng Hitchner B1 và virus viêm phế quản truyền nhiễm (IB) chủng H120 trên trứng gà SPF

 • Avac IB - H120

  Avac IB - H120

  Viêm phế quản truyền nhiễm trên gà chủng H120

  - Avac  IB - H120 là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Viêm phế quản truyền nhiễm ở gà chủng H120 trên trứng gà SPF.

 • Avac Gumboro Plus

  Avac Gumboro Plus

  Gumboro chủng IBD/RTD/2010

  - Avac Gumboro Plus là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất trên trứng gà SPF. Vắc xin có khả năng tạo miễn dịch truyền ngang, ít gây tổn thương túi Fabricius và không làm suy giảm miễn dịch